Процедури и документи за родители

Процедури и документи за директори

"подавам ти ръка"

Уникална инициатива в подкрепа на приобщаването на децата със специални потребности

Терапевтичи кабинети

  • Монтесори

  • Психомоторика

  • Ерготерапия

  • Биофийдбек

  • Сензорни кабинети

  • Рехабилитация