„И аз мога“

Състезание по двигателна активност

Концерт „Заедно“

Под патронажа на: Община Пловдив – дирекция „Култура“, Военен клуб – Пловдив и със съдействието на Институт за социално и образователно приобщаване-Пловдив

Ден на хляба

Със съдействието на пицарии "Верди" и "Хлебна къща"

РЦПППО - Пловдив

Уважаеми родители, Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може дапрочети още

Уважаеми родители и  колеги, във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности: Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение Консултиране на родителите относно възможностите за оказване на допълнителна подкрепа на деца със специални потребности в условията на карантина Предоставяне на възможност на родители, деца и педагози до виртуална среда, с разработени от РЦПППО – Пловдив индивидуални работни листове, както и работа във виртуална класна стая, ползване на образователни ресурси (изброени по-долу)  Индивидуализирана подкрепапрочети още

Новите кабинети в Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование – Пловдив вече са факт.  Зала за двигателна рехабилитация с Клетка на Роше, вертикализатор, люлка, успоредка, велоергометър, басейн с топки, тежести; сензорна стая с водна кула, звездно килимче, акрилни огледала, фиброоптични светлинни влакна, прожектори, вибрираща възглавница, тактилни ръкавици, водно легло, интерактивна лазерна дъска, апарат за измерване мускулния тонус на гласните връзки, каскада с пеещи топки ; стая за биофийдбек със симулационни развиващи игри, логопедичен кабинет с монтесори материали, дъски за фина моторика и още куп дидактични и терапевтични материали. Всички деца или ученици, които са на ресурсно подпомагане към Регионален център могат да ползватпрочети още

За ваше улеснение в секция Нормативни документи, сме публикували образци на заявления във връзка с настъпилите промени  в ЗПУО по организация на процеса на приобщаващото образование. Документите може да изтеглите тук: За директори на учебни заведения: Заявление за одобрение (по чл. 190, ал.3, т. 1) Използвайте това заявление, когато екипът по чл. 188 от ЗПУО е извършил оценка на индивидуалните потребности от ДПЛР.Към заявлението се прилагат копия на протоколите от направените оценки. Заявление за специалисти (по чл. 190, ал.3, т.2) Използвайте това заявление, когато в учебното заведение има деца/ученици на които се предоставя ДПЛР, но учебното заведение не разполага с определени специалисти за предоставянето ипрочети още

Във връзка с осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП, напомняме, че съгласно чл. 283, ал. 5 и 6 от ЗПУО и чл. 129, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за приобщаващото образование  следва Директорите на учебните заведения да се съобразят с  изискванията  в горепосочените нормативни документи и при невъзможност да осигурят ресурсното подпомагане на деца и ученици със СОП да спазят следната процедура: Директорът подава информация до съответната община с искане за осигуряване  специалисти за ресурсното подпомагане. Общината уведомява директора на детската градина или училището за взетото решение на общинския съвет за начина на осигуряване на ресурсното    прочети още

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР  ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ- ПЛОВДИВ Под патронажа на: Община Пловдив – дирекция  „Култура“, Военен клуб – Пловдив и със съдействието на Институт за социално и образователно приобщаване– Пловдив най-учтиво Ви канят да присъствате на празничен концерт ”Заедно” с участие с участието на деца със специални образователни потребности и техни приятели, който ще се състои на 15 май 2017 г. от 14.30 часа във Военен клуб – гр. Пловдив.прочети още

Във връзка с приетата на 04.11.2016г.  Наредба за приобщаващото образование и предстоящото и обсъждане,  колективът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)- Пловдив оформи няколко предложения, касаещи прилагането и. Опирайки се на опита и практиката  обхванахме най-наболелите въпроси, възникнали в хода на работата ни. Нямаме претенция да бъдем изчерпателни и искрено се надяваме колегите  от училища и детски градини да се включат с предложения и да заявят гледната си точка. За да прочетеш пълният текст: Поглед върху Наредбата за приобщаващо образованиепрочети още

Във връзка с публикуваната за обществено обсъждане Наредба за нормиране и заплащане на труда, публикуваме нашите бележки по така предложения текст, с копие до Президента на Републиката, Омбудсмана и МОН Бележки по проект на Наредба №……..за нормиране и заплащане на трудапрочети още

На вниманието на родители и директори на учебни заведения Във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 1 август, родителите на деца и ученици, които желаят да бъде извършена оценка на индивидуалните потребности на децата им с цел предоставяне на допълнителна подкрепа следва да подадат заявление до директора на съответното учебно заведение, в което е записано детето (съгласно чл. 190, ал.3, т.2 от ЗПУО). Документите придружаващи заявлението са: Медицински документ Психолого-педагогическа характеристика Други В случаите на отлагане от задължително обучение в I клас на дете със специална образователна потребност, родителя подава заявление до Регионален център за подкрепа на процесапрочети още