15 години РЦПППО - Пловдив

„Професионалното ориентиране и професионално образование на учениците със специални образователни потребности – гаранция за качество на живот“

Покана

Областно представяне на възможностите на ДАК

Процедури и документи за директори

Процедури и документи за родители

Терапевтичи кабинети

  • Ерготерапия

  • Монтесори

  • сензорна стая

  • Биофийдбек

  • Рехабилитация

  • Психомоторика