Информация за регистриран служител с COVID-19

РЦПППО – Пловдив уведомява, че от 13.10.2020г. има един служител с регистриран положителен резултат за COVID-19.  В тази връзка Ви информираме, че са взети всички предпазни мерки за ограничаване на разпространението и се спазват препоръките на РЗИ. Прпоръчваме кореспонденцията с институцията да става чрез системата за сигурно електронно връчване или с други средства за комуникация.

Вашият коментар