Монтесори

[supsystic-gallery id=5]

„Помогни ми да се справя сам!“

Методът Монтесори носи името на д-р Мария Монтесори. Тя развива идеята за спонтанното обучение при децата. Образователният метод Монтесори е един революционен метод, изследващ и поддържащ естественото развитие на децат. Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, развиват критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда. Основният принцип на системата Монтесори е свободата и личният избор на детето. Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и помагат на детето да е по-уверено, щастливо и независимо.

Монтесори вярва,че детското развитие следва определени фази “чувствителни периоди“, всяко от които има свои уникални своиства и характеристики. Чувствителните периоди за за ред, двигателно развитие, манипулиране с малки предмети, езиково развитие, сензорно развитие и социални аспекти на живота.

Подготвената среда е основен елемент на системата Монтесори. Тя стимулира интелектуалното развитие на децата до пълния им  потенциал, вътрешното им желание за самоизграждане и духовно развитие. Подготвената среда дава възможност на детето да учи свободно чрез собствената си активност в мирна и подготвена среда, адаптирана към размерите и интересите на детето. Монтесори средата е разделена на зони: зона на  практическия живот; зона за сензорно развитие; зона с езикови материали; зона с манипулативни материали; творческа зона; зона с математически материали; научен материал.
Монтесори материалите развиват координацията око-ръка, вниманието към детайла, фината моторика. Те са по един  от вид със степенуване от просто към сложно, от конкретно към абстрактно и имат вграден контрол на грешката. Създадени са по такъв начин,че детето само да открие  грешките си и да ги поправи. Тази липса на поправяне от страна на възрастния не накърнява самочувствието на детето.

Comments are closed.