Във връзка с публикуваната за обществено обсъждане Наредба за нормиране и заплащане на труда, публикуваме нашите бележки по така предложения текст, с копие до Президента на Републиката, Омбудсмана и МОН Бележки по проект на Наредба №……..за нормиране и заплащане на трудапрочети още

На вниманието на родители и директори на учебни заведения Във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 1 август, родителите на деца и ученици, които желаят да бъде извършена оценка на индивидуалните потребности на децата им с цел предоставяне на допълнителна подкрепа следва да подадат заявление до директора на съответното учебно заведение, в което е записано детето (съгласно чл. 190, ал.3, т.2 от ЗПУО). Документите придружаващи заявлението са: Медицински документ Психолого-педагогическа характеристика Други В случаите на отлагане от задължително обучение в I клас на дете със специална образователна потребност, родителя подава заявление до Регионален център за подкрепа на процесапрочети още