Повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти

  1. Вътрешноинституционална квалификация
тема Форма на обучение Целева група Брой участници Брой академични часове срок/период на провеждане Място на провеждане обучител Отговорник за провеждане на обучението
1. Въвеждане в работата на младите специалисти, новопостъпили и новоназначени служители. беседа Педагогически специалисти 7 2 срещи по 2 часа за всеки специалист  (поетапно) месец септември месец октомври

2022 г.

РЦПППО – Пловдив Хр. Кунев Маргарита Пачева
2. Супервизиране работата на младите специалисти и новопостъпилите служители беседа Педагогически специалисти 7 два пъти месечно

по  1 час

Учебната 2022/2023 г.

по изготвени графици

РЦПППО – Пловдив учители-наставници Маргарита Пачева
3. Методи за подобраване сътрудничеството в РЕПЛРДУСОП към РЦПППО – Пловдив Беседа, дискусия, тренинг Педагогически специалисти 15 Веднъж месечно,

по 1 час

месец октомври

януари

2022-2023 г.

РЦПППО – Пловдив Психолози от РЕПЛРДУСОП Маргарита Пачева
4. Важни аспекти на държавните образователни стандарти презентация беседа Педагогически специалисти 76 14 часа Учебната 2022/2023 г.

по изготвен график

РЦПППО – Пловдив старши учители Маргарита Пачева
5. Образователна психомотрика и действени методи при работа с деца със СОП. презентация беседа Педагогически специалисти 76 2 часа месец декември 2022 г.

 

РЦПППО – Пловдив Зорница Стоянова Маргарита Пачева
  1. Извънинституционална квалификация
тема форма Целева група Брой участници Брой академични часове Обучител/

обучителна институция

Начин на финансиране срок/период на провеждане Място на провеждане Отговорник
1. Работа в солна стая Обучителен курс Педагогич. специалисти 5 8

от 9до 17ч.

Ла Санте ООД – Пловдив по проект м. октомври

2022 г.

РЦПППО – Пловдив Диана Дремова
2. Зъбна профилактика при деца със СОП. Обучителен курс Педагогич. специалисти 30 8

от 9до 17ч.

Д-р Таня Нихтягова обучителната организация м. октомври

2022 г.

РЦПППО – Пловдив Диана Дремова
3. Работа с вестибуларен и дихателен биофийдбек апарат и невро-релакс система. Обучителен курс Педагогич. специалисти 15 8

от 9до 17ч.

Брейн Електроникс ООД Бюджет на РЦПППО – Пловдив месец октомври

2022 г.

РЦПППО – Пловдив Диана Дремова
4. Зравословни и безопасни условия на труд Обучителен курс Комисия по ЗБУТ 7 8

от 9до 17ч.

Медикус-2001 ЕООД Бюджет на РЦПППО – Пловдив месец октомври

2022 г.

РЦПППО – Пловдив Диана Дремова
5. Релационна психомоторика Обучителен курс Педагогич. специалисти 20 32

от 9до 17ч.

Инна Банева Бюджет на РЦПППО – Пловдив м. ноември

2022 г.,

януари 2023 г.

РЦПППО – Пловдив Диана Дремова
6. Използване на виртуална и добавена реалност в учебния процес – основни аспекти. Обучителен курс Педагогич. специалисти 20 16

от 9до 17ч.

БУ „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Бургас Бюджет на РЦПППО – Пловдив месец февруари

2023 г.

РЦПППО – Пловдив Диана Дремова
7. Проектиране на STEM урок. Обучителен курс Педагогич. специалисти 25 16

от 9до 17ч.

ЦПО – Професия 21 век Бюджет на РЦПППО – Пловдив месец февруари

2023 г.

РЦПППО – Пловдив Диана Дремова
8. Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна интервенция и контрол на гнева. Превенция на агресията Обучителен курс Педагогич. специалисти 25 16

от 9до 17ч.

Център Щастие  – ЕООД Бюджет на РЦПППО – Пловдив месец март

2023 г.

РЦПППО – Пловдив Диана Дремова
9. Програмата CLM в подкрепа на деца с нарушения в развитието. Обучителен курс Педагогич. специалисти 15 16

от 9до 17ч.

Cathy Scutta, Director, CLM Center Бюджет на РЦПППО – Пловдив месец април

2023 г.

РЦПППО – Пловдив Диана Дремова
10. Киберпрестъпление, наркопрестъпление и трафик на деца Обучителен курс Педагогич. специалисти 50 32

от 9до 17ч.

„ИНФОМА“ ООД Бюджет на РЦПППО – Пловдив месец април

2023 г.

Изнесено обучение Диана Дремова

Comments are closed.