Сигнали, които не съдържат имена и адрес, или електронен адрес, или факс на лицето са анонимни и не подлежат на разглеждане