Предложения относно прилагане на Наредбата за приобщаващо образование

Във връзка с приетата на 04.11.2016г.  Наредба за приобщаващото образование и предстоящото и обсъждане,  колективът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)- Пловдив оформи няколко предложения, касаещи прилагането и. Опирайки се на опита и практиката  обхванахме най-наболелите въпроси, възникнали в хода на работата ни. Нямаме претенция да бъдем изчерпателни и искрено се надяваме колегите  от училища и детски градини да се включат с предложения и да заявят гледната си точка.

За да прочетеш пълният текст: Поглед върху Наредбата за приобщаващо образование

Вашият коментар