РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР  ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ- ПЛОВДИВ Под патронажа на: Община Пловдив – дирекция  „Култура“, Военен клуб – Пловдив и със съдействието на Институт за социално и образователно приобщаване– Пловдив най-учтиво Ви канят да присъствате на празничен концерт ”Заедно” с участие с участието на деца със специални образователни потребности и техни приятели, който ще се състои на 15 май 2017 г. от 14.30 часа във Военен клуб – гр. Пловдив.прочети още