Концерт “Заедно“

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

 ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ- ПЛОВДИВ

Под патронажа на:

Община Пловдив – дирекция  „Култура“,

Военен клуб – Пловдив

и със съдействието на

Институт за социално и образователно приобщаванеПловдив

най-учтиво Ви канят да присъствате на празничен концертЗаедно

с участие

с участието на деца със специални образователни потребности

и техни приятели, който ще се състои на

15 май 2017 г. от 14.30 часа

във Военен клуб – гр. Пловдив.

Вашият коментар