ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП В VII КЛАС На вниманието на родители на ученици със СОП в VII клас, които се оценяват по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (оценки с качествен показател „постига изискванията“; „справя се“, „среща затруднения“) по един или няколко предмета: В изпълнение на дейностите, възложени по чл.145, ал. 6 и чл. 190, ал. 3, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование – информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VII клас, Ви каним в периода от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г.прочети още

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП В VII КЛАС На вниманието на родители на ученици със СОП в VII клас, които се оценяват по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (оценки с качествен показател „постига изискванията“; „справя се“, „среща затруднения“) по един или няколко предмета: В изпълнение на дейностите, възложени по чл.145, ал. 6 и чл. 190, ал. 3, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование – информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VII клас, Ви каним в периода от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г. впрочети още