Във връзка с приетата на 04.11.2016г.  Наредба за приобщаващото образование и предстоящото и обсъждане,  колективът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)- Пловдив оформи няколко предложения, касаещи прилагането и. Опирайки се на опита и практиката  обхванахме най-наболелите въпроси, възникнали в хода на работата ни. Нямаме претенция да бъдем изчерпателни и искрено се надяваме колегите  от училища и детски градини да се включат с предложения и да заявят гледната си точка. За да прочетеш пълният текст: Поглед върху Наредбата за приобщаващо образованиепрочети още

Във връзка с публикуваната за обществено обсъждане Наредба за нормиране и заплащане на труда, публикуваме нашите бележки по така предложения текст, с копие до Президента на Републиката, Омбудсмана и МОН Бележки по проект на Наредба №……..за нормиране и заплащане на трудапрочети още