Ерготерапия

Ерготерапията подпомага децата с трудности в развитието да постигнат по-високо ниво на самостоятелност, като ги подпомага с развитие на умения от ежедневни и специфични дейности.

Ерготерапевтът прави оценка на целия спектър дейности, които  изпълнява едно дете и повлиява уменията в области, като самообслужване, игра, учене, труд, както и на прехода между дейностите, почивката, комуникацията с връстници и възрастни, организирането на дейността, фокусирането върху изпълняваното, координацията. Косвено може да повлияе начина, по който детето се чувства по отношение на себе си в дейностите, с които се занимава, както и в регулацията на поведението.

По отношение на самообслужването се засягат дейности, изискващи груба и фина моторика, които имат отношение към обличане/събличане; обуване/събуване, хранене, хигиена, грижа за личните вещи и личното пространство в дома, организиране на личните вещи за игра и за училище, разнообразни движения на тялото за упражнение и радост от движението. 

В игрите детето се насърчава да развива умения за баланс, координация око – ръка, воля, смелост, търпение, изчакване на ред, сътрудничество с възрастен и с връстник, споделяне на игрови материал, спазване на правила, канализиране на сензорна информация.

В обучението ерготерапията може да развива конкретни умения за писане, четене, използване на други учебни инструменти, организиране на учебното време и времето за почивка, визуално представяне на учебния труд, увереност, самостоятелност, мотивирано участие в живота на класа.

 

Ако сте забелязали, че при вашето дете липсват определени етапи от развитието,

Ако ви прави впечатление, че очаквано лесни дейности затрудняват детето,

Ако намирате за трудно да разберете защо определени умения отнемат много време и усилия за вашето дете,

Ако имате нужда да споделите ежедневните затруднения на вашето дете и да потърсите начини за неговото подпомагане,

 то ерготерапията може да ви помогне. 

Comments are closed.