Монтесори

 

Реmontesori-300x225гионален център-Пловдив  работи с  Монтесори материали , които подпомагат сензорното развитие на децата и учениците със СОП. „Монтесори“  представлява подход  в разбирането за обучението и възпитанието на детето. С помощта на Монтесори материали се поставя основата за усъвършенстване на грубата и фина моторика, създава се алгоритъм на прости логически операции. Чрез сетивния опит се усвояват редица абстрактни понятия- цвят, форма, големина, свойства и качества на предметите. Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, развиват критическо мислене и умения за оптима
лно разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда.
Основният принцип на системата Монтесори е свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено „аз“, самостоятелно решава в кой етап от живота си кой „прозорец“ за познания да отвори и да направи възможно възприемането на определени умения и знания. Възпитанието на детето е умение да се балансират свободата и дисциплината, като същевременно детето развива своите вродени способности. „Дисциплина в свободата“ – детето владее и се разпорежда с живота си, само трябва да открие какво му е приятно.Практическото приложение на системата на Монтесори се основава на човешките заложби – човек изследва, изучава, движи се, споделя с групата, човекът е независим и взема самостоятелни решения, създава ред, развива самоконтрол, прави разлика между идеи и опит, използва креативно въображение, работи усилено, повтаря, концентрира се, перфекционизира постиженията си.
Детето винаги научава нещо, което индиректно го подготвя да научи нещо друго, като обучението се превръща в забавно откритие, вместо тежка и скучна работа.

Comments are closed.