Проект  „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“ (2022-1-BG01-KA220-SCH- 000088634), съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС.

  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив бе домакин на първата транснационална среща по проект  „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“ (2022-1-BG01-KA220-SCH-000088634), съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. 

  Срещата се проведе на 25 и 26 март. Присъстваха представители на всички партньорски организации: Креативен център – Пловдив (България), РЦПППО – Пловдив (България), Young Effect Association (Италия) и  Asociația “Tinerii 3D” (Румъния).

   Първи ден:

Председателят на Сдружение „Креативен център – Пловдив“ откри срещата с приветствие. Всеки от партньорите представи своята организация. 

– Очерта се обща рамка на дейностите по проекта „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“.

– Презентира се Програма Еразъм+

– Обсъди се планираната работна програма по проекта: адаптация на учебни помагала, създаване на равни възможности за учениците с увредено зрение, чрез подкрепа на учителите, експертите и семействата на такива деца при изграждането на подкрепяща среда.

– обсъди се комуникацията между партньорските организации и насърчаването на сътрудничество между тях. 

– Дискутираха се административните и технически въпроси, свързани с постигането на качествени резултати по проекта.

Втори ден:

– Проведе се заключителна дискусия- всички бяха убедени, че тази първа среща по проекта е един чудесен старт, който ще доведе до успешни резултати.

– Партньорите заявиха своя ангажимент да продължат да работят усилено за постигане на целите на проекта. 

Вашият коментар