Регионална конференция РЦПППО – Пловдив

 

На  17 май 2022г.  се проведе регионалната конференция на РЦПППО – Пловдив на тема  „Професионално ориентиране и професионално образование на учениците със СОП“.  Специални гости на конференцията бяха  председателя на Комисията по образование и наука в НС – Ирена Анастасова, Г-н Росен Костурков – народен представител, д.и.н. Янка Такева – председател на СБУ,г-н Йордан Иванов – областен управител на гр. Пловдив;  Емануела Стоилова – гл.експерт в дирекция “Приобщаващо образование”; г-жа Антоанета Пакова – началник на РУО Пловдив; проф. д-р Владимира Ангелова – декан на ПФ в ПУ “Паисий Хилендарски” ; проф. д.п.н. Дора Левтерова – директор на Университетски център за кариерно развитие към ПУ “Паисий Хилендарски”; г-н Любозар Фратев – Национален съвет по туризъм,  Теодора Синджирлиева  – главен инспектор в Агенция за хората с увреждания и много други представители на местната власт, браншовите организации, социалния сектор и колеги от Регионалните центрове в страната.

Програма-17-май

Доклади

1.Професионално образование за ученици със СОП

2. Ние сме в света и светът е в нас

3. РЦПППО – Пловдив_Инициативи

4. „Проблеми в професионалната реализация на ученици със СОП в малки населени места“

5. АХУ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНЛАНА РЕАЛИЗАЦИЯ

6. Професионално ориентиране, обучение и реализация на зрително затруднени лица

7. „Специализирано обучение и професионална реализация на хора със специални образователни потребности в Общинско социално предприятие за хора с увреждания в гр. Пловдив“

8. Професионално образование в ЦСОП – гр. Пловдив

Comments are closed.