Готовност на РЦПППО – Пловдив за осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални потребности

Уважаеми родители и  колеги,

във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности:

  1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение
  2. Консултиране на родителите относно възможностите за оказване на допълнителна подкрепа на деца със специални потребности в условията на карантина
  3. Предоставяне на възможност на родители, деца и педагози до виртуална среда, с разработени от РЦПППО – Пловдив индивидуални работни листове, както и работа във виртуална класна стая, ползване на образователни ресурси (изброени по-долу)
  4.  Индивидуализирана подкрепа според технологичните възможности и ресурси на семействата
  5. Ежедневни оперативки на педагогическия персонал чрез конферентна връзка в онлайн платформа
  6. Ежедневна отчетност на дейностите по оказване на допълнителна подкрепа
  7. Горещ телефон за връзка: 0878138201

Примерни онлайн ресурси:

https://bg.khanacademy.org/

http://elasnas.bg/page/software

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

https://priobshti.se/category/za-specialisti/terapevtichni-resursi

http://www.prosveta.bg/demo-gradini

https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/

https://www.dechica.com

https://www.manicheta.com/moi_igri.htm

http://bg.igames9.com/detskie/

https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType?fbclid=IwAR2ru70PtuzjEd7Ru1DktKVvjQHm09nufbJyzWpI0u0ZtaElWeKPmTl6LTA

https://welcome-idea.eu/?fbclid=IwAR1CVqGxIWp86UU8n3h_W6eZ6D00e5qA6lQXctJGMWQADuu2INb5A94RcIg#/home

https://www.sopbg.org/learn?fbclid=IwAR0L-YL2KihD1hLxiVODbeHHMJ0AKa305F-FJ4ax8VJ4hsqB3eYP6BdknSs

http://uchabulgarski.bg/

www.facebook.com -/Приобщаващо образование

Помощни материали – обмен и взаимопомощ

Вашият коментар