„ПОМОГНИ МИ ДА СЕ СПРАВЯ САМ“

По повод 15 - годишния си юбилей, РЦПППО – Пловдив, съвместно с Национална секция на центровете за подкрепа на Приобщаващото образование към СБУ на КНСБ, организират конкурс за изработване на авторски дидактичен материал.

15 години РЦПППО - Пловдив

„Професионалното ориентиране и професионално образование на учениците със специални образователни потребности – гаранция за качество на живот“

Процедури и документи за директори

Процедури и документи за родители

Терапевтичи кабинети

  • Ерготерапия

  • Монтесори

  • сензорна стая

  • Биофийдбек

  • Рехабилитация

  • Психомоторика