Отлагане от задължително обучение от I клас

Насочване след VII клас

"подавам ти ръка"

Уникална инициатива в подкрепа на приобщаването на децата със специални потребности

Процедури и документи за директори

Процедури и документи за родители

Терапевтичи кабинети

  • Ерготерапия

  • Монтесори

  • сензорна стая

  • Биофийдбек

  • Рехабилитация

  • Психомоторика