Важно за директори на образователни институции

15 години РЦПППО - Пловдив

„Професионалното ориентиране и професионално образование на учениците със специални образователни потребности – гаранция за качество на живот“

Покана

Поздравителен адрес от Синдиката на българските учители

Процедури и документи за директори

Процедури и документи за родители

Терапевтичи кабинети

  • Ерготерапия

  • Монтесори

  • сензорна стая

  • Биофийдбек

  • Рехабилитация

  • Психомоторика