ОБУЧЕНИЕ НА ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ

Въ връзка с чл. 145, л. 4 от Наредбата за Приобщаващо образование и чл. 10 от Правилника за устройството и  дейността на регионалните  центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив организира въвеждащо обучение на помощник на учителя в периода 10-25 януари 2024г.

Директорите на образователните институции могат да подават заявления на e-mail: info-169018@edu.mon.bg или по системата за сигурно електронно връчване.

Comments are closed.