Обучение по прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на риска от обучителни затруднения при деца от 3г. до 3 години и 6 месеца

Във връзка с писмо изх. № 666/15.01.2024 г. и наш вх. № 1289/15.01.2024 г. от директора на РЦПППО – София-град, координиращ дейността на Регионалните центрове за подкрепа процеса на приобщаващото образование, специалисти от РЦПППО – Пловдив преминаха обучение за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“. РЦПППО – Пловдив организира обучение по темата за учители от детските градини от 10.00 часа на 25.06.2024 г., на 01.07.2024 и на 02.07.2024.  на територията на центъра, ул. „Прохлада“ № 1а. Гугъл формуляр за участие в обучението е достъпен на следния линк:

Регистрация за обучението

Уведомяваме Ви, че групата за 25.06. 2024г. е запълнена. Регистрации се приемат за 01.07.2024 и за 02.07. 2024

Comments are closed.