Важно!

На вниманието на родители и директори на учебни заведения Във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 1 август, родителите на деца и ученици, които желаят да бъде извършена оценка на индивидуалните потребности на децата им с цел предоставяне на допълнителна подкрепа следва да…

Continue reading