Проект на наредба за нормиране и заплащане на труда

Във връзка с публикуваната за обществено обсъждане Наредба за нормиране и заплащане на труда, публикуваме нашите бележки по така предложения текст, с копие до Президента на Републиката, Омбудсмана и МОН

Бележки по проект на Наредба №……..за нормиране и заплащане на труда

Вашият коментар